Aktuality

 Aktuálna ponuka

 

Kompletné vyčistenie pianín a krídiel spolu s bezdotykovou dezinfekciou.

 

 

Predaj klavírov PETROF


melodyshop.sk

 


Kritický stav koncertných klavírov na Slovensku

Priemerný vek značkových koncertných krídiel v Slovenskej filharmónií, v Štátnej filharmónií Košice, v Štátnom komornom orchestri Žilina, HaTF VŠMÚ a AU je dávno za hranicou požadovaného svetového štandardu.

Ani pri najlepšej odbornej starostlivosti i ten najlepší špecialista nezabráni zvukovým i mechanickým obmedzeniam nástroja. Finančne nákladné opravy priamo u výrobcoch síce prinesú akú takú obnovu uvedených vlastností a schopností, ale len na veľmi krátku dobu. Okrem iného zaradia koncertné krídlo do sekundárnej kvalitatívnej kategórie. Laicky povedané, do kategórie sprievodných klavírov, ktoré už nie sú vhodné na sólovú interpretáciu.

Samozrejme, že interpreta táto problematika nemusí zaujímať. Je to vec majiteľa a usporiadateľa. Nedostatok kvalifikovaných ladičov a technikov s dostatočnou praxou v koncertnej sfére amortizáciu koncertných klavírov len urýchľuje. Individuálne zásahy, ktoré nekorešpondujú s parametrami majstrovských nástrojov bohužiaľ často vedú k ich fatálnej devastácií.

Nestačí aby sa „odborník“ prezentoval svoje schopnosti otvoreným kufrom s nástrojmi a zoznamom certifikátov z praxí. To je ďalšia vec, ktorá interpreta nezaujíma.

Akceptujme, že každá značka a model koncertného krídla má výrobcom dané presne parametre, ktoré sa neodporúča upravovať a prispôsobovať interpretačným schopnostiam interpreta. Iba vo svojej originalite sú vlastne značkové koncertné klavíry výnimočné.

Ideálny vek a v ideálnej zvukovej a mechanickej kondícii napríklad koncertného krídla Steinway & Sons ako sólového majstrovského nástroja je maximálne päť rokov.

Úvod  |  Profil  |  Kontakt Copyright © Peter Kizák

Generated by: web cms | seo | web design