Ceny

Tvorba cien závisí od:

 

  • značky a modelu klavíra
  • nutných režijných výdajov
  • miery zodpovednosti za kvalitu
  • náročnosti individuálnych operácií


Všeobecné zľavy poskytujem na:

 

  • prípravu a údržbu klavírov na viac súbežných koncertov
  • údržbu klavírov na viac súbežných frekvencií nahrávky
  • ladenie a údržbu viacerých klavírov v jednom objekte
  • ladenie a údržbu pianín a krídel počas festivalu
  • ladenie a údržbu pianín a krídel počas súťaže
  • pravidelné ladenie a údržbu pianín a krídel

- UPOZORNENIE -
Informácie o cenách poskytujem výhradne pri osobnom kontakte!

Úvod  |  Profil  |  Kontakt Copyright © Peter Kizák

Generated by: web cms | seo | web design